KAPAT
 
 
 
 
Üyelik formunu doldurduktan sonra üyelik işlemlerinin tamamlanması için aşağıdaki formları doldurarak
info@pelder.org adresine mail göndermeniz gerekmektedir.
Gerekli formaları buradan indirebilirsiniz.

BİYO YAKIT PELET ve YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDA

Fosil yakıtlar olarak bilinen gaz, dizel, doğalgaz, kömür ve LPG dünya enerji ihtiyacının %85’ini karşılamaktadır. Bunlar yenilenebilir enerji kaynakları olmayıp, belirli bir zaman sonunda tükenecektir. Yakın zamanda yaşanan çevre felaketleri, hava kirliliği, gelecekte yaşanacak iklim değişiklikleri, metan, karbondioksit ve diğer gazların atmosfere etkileri göz önüne alındığında doğal yakacaklara yönelmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak kaçınılmazdır. Biyokütle Yakıt (Pelet), güneş enerjisi, rüzgar; yenilenebilir enerji kaynaklarının bazılarıdır.

Dünya’da ve ülkemizde enerji tüketiminin artmasına paralel olarak çevre şartlarının da değişimi yadsınamıyacak seviyelere ulaşmıştır. Küresel ısınmaya yol açan sera gazları; esas olarak fosil yakıtların kullanılması ile açığa çıkmakta ve artmaktadır.

 Dünyada sık sık gündeme gelen enerji krizleri ve küresel ısınmanın boyutları, ülkeleri enerji politikalarını daha dikkatli planlamaya (kaynak kullanımı, dış ülkelere bağımlılık, yerli enerji kaynakları, temiz enerji ve çevre/sağlık politikaları uygulamaları, sürdürülebilir olması, fiyat politikaları) ve ekonominin enerjiye olan bağımlılığını azaltacak önlemleri almaya yöneltmiştir.

Tüm bu sebeplerden dolayı ülkemizdeki enerji tüketiminin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, enerjinin verimli kullanılması, atıkların değerlendirilmesi ve sera gazı salımlarının istenen değerlere getirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda da sanayi, konut, kurum ve diğer enerji tüketim kollarında oluşturulan kanun ve yönetmelikler bir bir yürürlüğe sokulmuştur.

PELET NEDİR?

Biyokütle yakıt (PELET); odun, endüstriyel odun artığı ve ormansal artıkların işlenmek suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçacıklara denir. Silindirik bir forma sahip olup, genellikle 6–8 mm çapında 10–30 mm uzunluğunda olan küçük parçalar halindedir.

 

BİYOKÜTLE NEDİR?

Biyokütle, alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesikli olmayan güneş ışığı var olduğu sürece fotosentez yolu ile sürekli karbon depolayabilen bir kaynaktır. Biyokütle kullanılarak farklı ihtiyaç alanlarına yönelik katı, sıvı ve gaz formlarında değişik enerji ürünleri elde edilebilmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

 

 

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA DOST

Biyokütle enerji kaynakları; enerji verimi için her ölçekte uygun olması, çevrim teknolojileri iyi tanıması ve kaynağa yönelik üretimi iyi olması, çevre yönetimini sağlaması ve dost olması aynı zamanda kalkınmayı hedefleyen özellikleri çok önemli yer tutmaktadır. Dünyada geniş bir uygulama alanına sahip olmuştur.

Bütün hakları saklıdır.

bulutomo